KHẢO SÁT RỪNG PAULOWNIA TẠI BẮC GIANG TRỒNG ĐƯỢC 4.5 THÁNG