KHẢO SÁT RỪNG PAULOWNIA TẠI BẮC GIANG TRỒNG ĐƯỢC 2.5 THÁNG